mpzpUchwała nr XLII/969/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszek na południe od ulicy Kartuskiej - przy lesie II w mieście Gdańsku.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-25

Zobacz treść planu (PDF).

 Gdańsk - geoportal - serwis mapowy