mpzpUchwała nr XLVI/1007/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nad jeziorem Jasień w mieście Gdańsku.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-07

Zobacz treść planu (PDF).

 Gdańsk - geoportal - serwis mapowy