mpzpUchwała nr XLVII/1047/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz rejon ulicy Jesionowej w mieście Gdańsku


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-30

Zobacz treść planu (PDF).

Gdańsk - geoportal - serwis mapowy