mpzpUchwała nr XLVIII/1065/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łostowice Maćkowy rejon ulicy tzw. Nowej Niepołomickiej w mieście Gdańsku


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-21

Zobacz treść planu (PDF).