mpzpUchwała nr XLVIII/1063/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspa Sobieszewska - Sobieszewo część centralna w mieście Gdańsku


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-20

Zobacz treść planu (PDF).