mpzpUchwała nr XLVIII/1062/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Matemblewo rejon ulicy Matemblewskiej 40 w mieście Gdańsku


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-20

Zobacz treść planu (PDF).