mpzpUchwała nr XXVII/526/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krakowiec - Górki Zachodnie w rejonie ul. Przełom w mieście Gdańsku.


Data uchwalenia: 2012-05-31
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-13

Zobacz treść planu (PDF).