mpzpUchwała nr XXV/505/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Smęgorzyńskiej i Swarzewskiej w mieście Gdańsku.


Data uchwalenia: 2012-04-23
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-06-08

Zobacz treść planu (PDF).