mpzpUchwała nr XLIX/1078/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krakowiec w rejonie ulic Jodłowej i Sówki w mieście Gdańsku


Data uchwalenia: 2014-02-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-02

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1C220C06-43C7-433D-B875-4F0388F2EFA7.jpg