Gmina Przywidz

mpzpUchwała nr XXXVI/257/2014 Rady Gminy Przywidz z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie ewidencyjnym Przywidz.


Data uchwalenia: 2014-06-18
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-29

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXII/231/2014 Rady Gminy Przywidz z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie ewidencyjnym Kozia Góra.


Data uchwalenia: 2014-02-12
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-08

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXI/217/2013 Rady Gminy Przywidz z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piekło Dolne III dla fragmentu obrębu geodezyjnego Piekło Górne, gmina Przywidz


Data uchwalenia: 2013-12-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-21

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf