mpzpUchwała nr XXVIII/292/2013 Rady Gminy Słupsk z dnia 24 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Włynkowo, Włynkówko, Strzelino i Strzelinko pn. ZIELONE WZGÓRZE


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-28

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik2.pdf