mpzpUchwała nr XXVIII/281/2013 Rady Gminy Słupsk z dnia 24 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Swołowo, gmina Słupsk.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-28

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf