mpzpUchwała nr XXVIII/386/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 31 października 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tuwima” w Słupsku


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-07

Zobacz treść planu (PDF).