Gmina Gniewino

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-VIII.4131.26.2013.MA Wojewody Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLV/338/2013 Rady Gminy Gniewino z dnia 25 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Gniewino i Tadzino, gmina Gniewino


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-19

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLVI/348/2013 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Gniewino, gmina Gniewino


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-17

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLV/339/2013 Rady Gminy Gniewino z dnia 25 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenów położonych w obrębie geodezyjnym Kostkowo, gmina Gniewino


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-11

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLV/337/2013 Rady Gminy Gniewino z dnia 25 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 150/42, 150/43, 59/3, 48/3, 48/4, 48/5 w obrębie geodezyjnym Nadole w gminie Gniewino


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-11

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLV/336/2013 Rady Gminy Gniewino z dnia 25 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr ewid. 392 w obrębie geodezyjnym Gniewino, w gminie Gniewino


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-04

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVII/286/2013 Rady Gminy Gniewino z dnia 22 marca 2013r. w sprawie w sprawie uchwalenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gniewino obejmującego obszar wsi Gniewino w obrębie geodezyjnym Gniewino gmina Gniewino


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-24

Zobacz treść planu (PDF).


akt.xml
Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXVI/273/2013 Rady Gminy Gniewino z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie w sprawie uchwalenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu wsi Gniewino w obrębie geodezyjnym Gniewino, gmina Gniewino


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-05

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XXXVI/275/2013 Rady Gminy Gniewino z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie w sprawie uchwalenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenów położonych w obrębie geodezyjnym Nadole, gmina Gniewino


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-26

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XXXVI/274/2013 Rady Gminy Gniewino z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie w sprawie uchwalenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Czymanowo, gmina Gniewino


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-20

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XXXVI/276/2013 Rady Gminy Gniewino z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie w sprawie uchwalenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu w obrębie geodezyjnym Perlino, gmina Gniewino


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-13

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg