Gmina Łęczyce

mpzpUchwała nr XLIV/1/2014 Rady Gminy Łęczyce z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 98/1 w obrębie geodezyjnym Bożepole Wielkie, gmina Łęczyce


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-11

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXIII/35/2013 Rady Gminy Łęczyce z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr: 328/1, 328/2, 328/3, 328/4, 328/5, 328/6, 328/7, 328/8, 328/9, 328/10, 328/11, 328/12, 328/13, 328/14, 328/15 położonych w obrębie geodezyjnym Dąbrówka Wielka, gmina Łęczyce


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-28

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVI/53/2013 Rady Gminy Łęczyce z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu geodezyjnego Strzebielino gmina Łęczyce


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-17

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-III.4131.11.2012.KSŁ Wojewody Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności Nr XXVI/81/2012 Rady Gminy Łęczyce z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/56/2012 Rady Gminy Łęczyce w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Strzebielino, zatwierdzonego uchwałą Nr V/4/2007 Rady Gminy Łęczyce z dnia 8 lutego 2007 r.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-12

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXVI/77/2012 Rady Gminy Łęczyce z dnia 30 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów geodezyjnych Brzeźno Lęborskie, Pużyce, Świchowo, Wysokie, Łęczyce w gminie Łęczyce


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-10

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXV/68/2012 Rady Gminy Łęczyce z dnia 5 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Chrzanowo w gminie Łęczyce


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-15

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXIII/55/2012 Rady Gminy Łęczyce z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Rozłazino obejmującego działkę nr 530/7.


Data uchwalenia: 2012-08-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-25

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXIII/59/2012 Rady Gminy Łęczyce z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Brzeźno Lęborskie obejmującego działki nr 175/10 175/11, 176/2, 177/3 na terenie Gminy Łęczyce


Data uchwalenia: 2012-08-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-24

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXIII/56/2012 Rady Gminy Łęczyce z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Strzebielino, zatwierdzonego uchwałą nr V/4/2007 Rady Gminy Łęczyce z dnia 8 lutego 2007 r.


Data uchwalenia: 2012-08-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-24

Zobacz treść planu (PDF).