Gmina Luzino

mpzpUchwała nr XXXVI/428/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kębłowo, gmina Luzino


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-14

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXIV/403/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie: uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu wsi Dąbrówka, obręb geodezyjny Dąbrówka w zakresie działek nr 31 i 259, gm. Luzino.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-18

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXIV/402/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie: uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu miejscowości Luzino (działka nr 117/6), gm. Luzino.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-17

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-III.4131.264.2013 JB Wojewody Pomorskiego z dnia 29 października 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXI/379/2013 Rada Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kębłowo, gmina Luzino.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-06

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXVII/322/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 20 marca 2013r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Luzino (działki nr : 991/2, 625/60, 625/65, 1370, 1453, 1355/4, 624/2, 191/19, 191/20, 191/21, 191/22, 191/23, 191/24, 191/25, 191/26, 191/27, 437/4, 437/6,437/8, 437/5, 898/4, 898/3), gm. Luzino.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-27

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf
Zalacznik5.pdf
Zalacznik6.pdf

mpzpUchwała nr XXVIII/343/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 23 maja 2013r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Luzino (działka nr 1447), gm. Luzino.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-30

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXIX/366/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Dąbrówka, działka nr 194/9, nr 194/11 i nr 194/12 oraz fragmentu wsi Barłomino, działka nr 85/8 i część działki nr 85/13, gm. Luzino.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-05

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg

mpzpUchwała nr XXIX/365/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gm. Luzino w zakresie fragmentu miejscowości Luzino (działka nr 24).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-12

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XXIX/364/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrówka (działki nr 85/13, 85/14, 85/15, 85/29, 85/36, 85/39, 85/41, 85/42, 85/43, 85/44, 85/45 i 85/46), gm. Luzino.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-14

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XXIX/367/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Luzino (działka nr 31/36 i nr 31/70), gm. Luzino.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-21

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg