Gmina Reda

mpzpUchwała nr XLVIII/501/2014 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulicy Gdańskiej


Data uchwalenia: 2014-06-18
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-23

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLII/453/2014 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Łąkowej, Gdańskiej, Obwodowej i Ceynowy


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-17

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXII/365/2013 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Redy w rejonie ulic Łąkowej, Gdańskiej i 1-ego Maja


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-13

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXII/364/2013 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulic Długiej i Harcerskiej


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-03

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr XXXIV/374/2013 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy 12 Marca w Redzie – części południowej


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-05

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr XXXIV/375/2013 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy dla obszaru położonego w rejonie ulic Spółdzielczej, Przemysłowej i Polnej


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-05

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXX/332/2013 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta obejmującego północno-zachodnią część obszaru Rekowa w Redzie


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-08

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXX/331/2013 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ul. Leśnej


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-07

Zobacz treść planu (PDF).


akt.xml
Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXVII/291/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulic Wierzbowej, Wiejskiej i Alei Lipowej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-23

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXVI/279/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy położonego w rejonie ulic Drogowców, Rzemieślniczej i Gniewowskiej


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-22

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf