Gmina Rumia

mpzpUchwała nr XXXIV/416/2013 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla części terenów położonych pomiędzy ulicami Gdańską, Dębogórską, Gdyńską i Łokietka dla stref 16.MW,U; 17.MW,U; 18.MW,U; 19.MW,U; 20.MW,U.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-22

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXIV/417/2013 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Kosynierów, Żwirki i Wigury, Grunwaldzką, granicą działki 213/26 obr. Nr 10, ulicą Kapitańską, ulicą Cegielnianą i granicami z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym dla części strefy E5.MN.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-28

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpWyrok nr II SA/Gd 356/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 24 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi, zwanego "Stara Rumia"


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-21

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-III.4131.17.2012.KSŁ Wojewody Pomorskiego z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie stwierdzenia uchwały Nr XXX/376/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnicy Szmelta w Rumi dla stref D.2.ZL, D.3.MN i D.5.MN.U.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-28

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXIX/362/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi.

Zmienia się, we fragmentach objętych granicami określonymi na Załączniku Nr 1 do uchwały, ustalenia  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
1) dla terenu znajdującego się pomiędzy ulicami Kosynierów, Żwirki i Wigury, Grunwaldzką, Towarową i Pułkownika Dąbka, do granicy z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym i gminą Reda, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr XL/425/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 r. i zmienionego uchwałą Nr XVII/118/2007 z dnia 27 września 2007 r.;
2) dla obszaru położonego w Rumi, zlokalizowanego pomiędzy ulicami Kosynierów i Grunwaldzką oraz w pasie ulic Pszenicznej do Kasprowicza dla realizacji inwestycji pn. „Centrum Handlowo-Usługowe”, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr XL/587/2001 z dnia 25 października 2001 r. i zmienionego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr XIX/139/2007 z dnia 29 listopada 2007 r


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-10

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XXVI/336/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla części obszaru położonego w rejonie ulic Gdańskiej, Gdyńskiej i Łokietka dla strefy 13.ZI i części stref 1.MN i 003.KL.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-07

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXVI/335/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w Rumi, zwanego „JEZIORNA”


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-02

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXI/280/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla obszaru położonego w rejonie ulicy Żwirowej


Data uchwalenia: 2012-03-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-23

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf