Gmina Szemud

mpzpUchwała nr XLVI/467/2013 Rady Gminy Szemud z dnia 29 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Przetoczyno obejmującego część działki nr 410 w gm. Szemud


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-18

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLVI/466/2013 Rady Gminy Szemud z dnia 29 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kamień obejmującego działki nr 353/5 - 353/9 w gm. Szemud


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-18

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLVI/465/2013 Rady Gminy Szemud z dnia 29 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kamień obejmującego działki nr 60/2 - 60/5 w gm. Szemud


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-06

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLVI/468/2013 Rady Gminy Szemud z dnia 29 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, fragmentu obrębu Dobrzewino, miejscowość Karczemki w gm. Szemud


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-06

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLVI/464/2013 Rady Gminy Szemud z dnia 29 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kielno obejmującego działki nr 30/20 - 30/25 w gm. Szemud


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-06

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLVI/463/2013 Rady Gminy Szemud z dnia 29 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Szemud z dnia 25 października 2006r. nr LVI/465/2006 fragmentów wsi Będargowo, Bojano, Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta, Warzno, Zęblewo gmina Szemud, w zakresie dotyczącym działki nr 217/3 we wsi Przetoczyno w gm. Szemud


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-18

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVIII/383/2013 Rady Gminy Szemud z dnia 23 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Szemud z dnia 25 października 2006r. nr LVI/465/2006 fragmentów wsi Będargowo, Bojano, Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta, Warzno, Zęblewo gmina Szemud, dotyczącej fragmentów wsi Szemud.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-23

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-III.4131.196.2013.TM Wojewody Pomorskiego z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVIII/379/2013 Rady Gminy Szemud z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kamień obejmującego działki nr 60/2 – 60/5 w gminie Szemud.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-02

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-III.4131.201.2013.TM Wojewody Pomorskiego z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr Nr XXXVIII/377/2013 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kielno obejmującego działki nr 30/20 – 30/25 w gminie Szemud.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-02

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVIII/381/2013 Rady Gminy Szemud z dnia 23 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Szemud obejmującego cz. działki nr 459/1 w gm. Szemud


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-05

Zobacz treść planu (PDF).