mpzpUchwała nr VIk/XXXV/409/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 10 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa na obszarze Wzgórza Ojca Grzegorza i w rejonie ulicy Chopina


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-08

Zobacz treść planu (PDF).