mpzpUchwała nr VIk/XXVIII/344/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa na obszarze ograniczonym ulicami: Sobieskiego, Kopernika, 10 Lutego i Sienkiewicza


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-22

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg