mpzpUchwała nr XXXI/729/2013 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa, dzielnica Centrum, dla obszaru położonego przy ulicy Okrzei.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-07

Renta planistyczna:

Ustala się stawki procentowe służące naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF)

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież