Gmina Buczkowice

mpzpUchwała nr XXXIV/226/13 Rady Gminy Buczkowice z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Rybarzowice


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-09

Zobacz treść planu (PDF).