mpzpUchwała nr VIII/41/11 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Międzyrzecze Górne – część działki nr 502/2.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-06-17

Renta planistyczna:

Ustala się stawki procentowe służące naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem w wysokości 20 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1

 

Załączniki
Download this file (Zalacznik1.PNG)Zalacznik1.PNG[ ]2502 kB