mpzpUchwała nr X/69/11 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla parcel nr 2369/66, 2369/67, 2369/75, 2369/76 położonych w sołectwie Mazańcowice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-23

Renta planistyczna:

Stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem ustala się w wysokości 20%.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1

 

Załączniki
Download this file (Zalacznik1.pdf)Zalacznik1.pdf[ ]52552 kB