mpzpUchwała nr X/68/11 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica, dla sołectwa Międzyrzecze Dolne – działka nr 104/6.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-23

Renta planistyczna:

Wysokość stawki, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty w przypadku sprzedaży nieruchomości objętej planem, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem niniejszego planu, wynosi 20%.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1

 

Załączniki
Download this file (MPZP Jasienica.pdf)MPZP Jasienica.pdf[ ]92 kB
Download this file (Zalacznik1.pdf)Zalacznik1.pdf[ ]1501 kB