Gmina Wilamowice

mpzpUchwała nr XX/197/12 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmującego sołectwo Hecznarowice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-08-08

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem zmiany planu:

1) dla terenów 04.1MN1-04.3MN1 – w wysokości 30%, słownie trzydzieści procent,

2) wszystkie pozostałe wyznaczone tereny – w wysokości 1%, słownie jeden procent.

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XX/198/12 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmującego sołectwo Pisarzowice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-08-08

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem zmiany planu:

1) dla terenu 03.1MN i terenów 03.1-03.2RP – w wysokości 30%, słownie trzydzieści procent.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr IX/78/11 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmującego sołectwo Pisarzowice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-12

Renta planistyczna:

stala się wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem zmiany planu: dla terenu 03.01MU – w wysokości 30%, słownie trzydzieści procent.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr VI/40/11 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 16 marca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmującego sołectwo Pisarzowice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-05-13

Renta planistyczna:

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu jednorazowej opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości ustala się następująco:

1) dla terenów 03.1-03.18MN1, 03.1MN2, 03.1-03.17MN3, 03.1-03.2MN4 – w wysokości 30%, słownie trzydzieści procent,

2) pozostałe wyznaczone tereny - w wysokości 15%, słownie piętnaście procent.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr VI/39/11 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 16 marca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmującego sołectwo Dankowice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-05-13

Renta planistyczna:

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu jednorazowej opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości ustala się następująco:

1) dla terenów 01.1 – 01.5MN1 i 01.1 – 01.5MN2 – w wysokości 30%, słownie trzydzieści procent,

2) pozostałe wyznaczone tereny - w wysokości 15%, słownie piętnaście procent.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr VI/41/11 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 16 marca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmującego sołectwo Stara Wieś.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-05-13

Renta planistyczna:

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu jednorazowej opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości ustala się następująco:

1) dla terenów 02.1-02.15MN1, 02.1-02.2MN2, 02.1-02.4MN3 – w wysokości 30%, słownie trzydzieści procent,

2) pozostałe wyznaczone tereny - w wysokości 15%, słownie piętnaście procent.

Zobacz treść planu (PDF)