Uchwała nr XXII/576/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 września 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług dla terenów położonych w Lipniku ,w rejonie składowiska odpadów komunalnych, pomiędzy ul. Krakowską a torem kolejowym.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 12.11.2012r.

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty w wysokości 30% wzrostu wartości nieruchomości.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież