Gmina Chybie

mpzpUchwała nr XVIII/125/2012 Rady Gminy Chybie z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chybie.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-08-08

Renta planistyczna:

Określa się stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości:

1) 20% - dla terenów MU, PU, RU,PU oraz A7U, A10U - A15U, A18U, BU, C5U - C8U, D6U;

2) 15% - dla terenów MN, MNU i MW;

3) 1% - dla terenów innych, niż wymienione w pkt 1 i 2.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1 arkusz 1.pdf
Zalacznik1 arkusz 2.pdf
Zalacznik1 arkusz 3.pdf
Zalacznik1 arkusz 4.pdf
Zalacznik1 arkusz 5.pdf
Zalacznik1 arkusz 6.pdf
Zalacznik1 arkusz 7.pdf
Zalacznik1 arkusz 8.pdf
Zalacznik1 arkusz 9.pdf
Zalacznik1 arkusz 10.pdf
Zalacznik1 arkusz 11.pdf
Zalacznik1 arkusz 12.pdf
Zalacznik1 arkusz 13.pdf
Zalacznik1 arkusz 14.pdf
Zalacznik1 arkusz 15.pdf
Zalacznik1 arkusz 16.pdf
Zalacznik1 arkusz 17.pdf
Zalacznik1 arkusz 18.pdf
Zalacznik1 arkusz 19.pdf
Zalacznik1 arkusz 20.pdf
Zalacznik1 arkusz 21.pdf
Zalacznik1 arkusz 22.pdf
Zalacznik1 arkusz 23.pdf

Uchwała nr XVIII/125/2012 Rady Gminy Chybie z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chybie.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 08.08.2012r.

Renta planistyczna:

Określa się stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości:

1) 20% - dla terenów MU, PU, RU,PU oraz A7U, A10U - A15U, A18U, BU, C5U - C8U, D6U;
2) 15% - dla terenów MN, MNU i MW;
3) 1% - dla terenów innych, niż wymienione w pkt 1 i 2.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)