Gmina Dębowiec

mpzpUchwała nr 133/XVIII/2012 Rady Gminy Dębowiec z dnia 29 maja 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Simoradz, Gmina Dębowiec.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-20

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr 134/XVIII/2012 Rady Gminy Dębowiec z dnia 29 maja 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Iskrzyczyn i Dębowiec, Gmina Dębowiec.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-20

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr 132/XVIII/2012 Rady Gminy Dębowiec z dnia 29 maja 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Łączka - jednostka (gmina) Dębowiec.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-20

Renta planistyczna:

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę obowiązującą w przypadku zbycia nieruchomości na terenach, w których niniejszym planem dokonano zmiany przeznaczenia:

1) dla terenów oznaczonych symbolem „MN”, „MN,RM”, „MN,U” - 20% od wzrostu wartości;

2) dla terenów oznaczonych symbolem „U”, „Ro” - 25% od wzrostu wartości;

3) dla terenów oznaczonych symbolem „ZI,U”, „P,U”, „UC” - 30% od wzrostu wartości;

4) dla pozostałych wydzielonych terenów - 5% od wzrostu wartości.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr 131/XVIII/2012 Rady Gminy Dębowiec z dnia 29 maja 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Ogrodzona - jednostka (gmina) Dębowiec.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-20

Renta planistyczna:

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę obowiązującą w przypadku zbycia nieruchomości na terenach, w których niniejszym planem dokonano zmiany przeznaczenia:

1) dla terenów oznaczonych symbolem „MW”, „MN”, „MN,RM”, „MN,U”, „ML” - 20% od wzrostu wartości;

2) dla terenów oznaczonych symbolem „Up”, „U”, „US” - 25% od wzrostu wartości;

3) dla terenów oznaczonych symbolem „ZI,U”, „P,U”, „Ks”, „RU” - 30% od wzrostu wartości;

4) dla pozostałych wydzielonych terenów - 5% od wzrostu wartości.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

Uchwała nr 134/XVIII/2012 Rady Gminy Dębowiec z dnia 29 maja 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Iskrzyczyn i Dębowiec, Gmina Dębowiec.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 20.07.2012r.

Renta planistyczna:

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12, art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę procentową w wysokości 30% dla terenu 3.1.UZ . Dla pozostałych terenów
ustala się stawkę procentową w wysokości 0%.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)

Uchwała nr 131/XVIII/2012 Rady Gminy Dębowiec z dnia 29 maja 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Ogrodzona - jednostka (gmina) Dębowiec.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 20.07.2012r.

Renta planistyczna:

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę obowiązującą w przypadku zbycia nieruchomości na terenach, w których niniejszym
planem dokonano zmiany przeznaczenia:
1) dla terenów oznaczonych symbolem „MW”, „MN”, „MN,RM”, „MN,U”, „ML” - 20% od wzrostu wartości;
2) dla terenów oznaczonych symbolem „Up”, „U”, „US” - 25% od wzrostu wartości;
3) dla terenów oznaczonych symbolem „ZI,U”, „P,U”, „Ks”, „RU” - 30% od wzrostu wartości;
4) dla pozostałych wydzielonych terenów - 5% od wzrostu wartości.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)

Uchwała nr 133/XVIII/2012 Rady Gminy Dębowiec z dnia 29 maja 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Simoradz, Gmina Dębowiec.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 20.07.2012r.

Renta planistyczna:

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12, art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę procentową w wysokości 30% dla terenów 7.1.MNU-1, 7.1.PU-1, 7.1.PU-2.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)

Uchwała nr 132/XVIII/2012 Rady Gminy Dębowiec z dnia 29 maja 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Łączka - jednostka (gmina) Dębowiec.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 20.07.2012r.

Renta planistyczna:

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę obowiązującą w przypadku zbycia nieruchomości na terenach, w których niniejszym
planem dokonano zmiany przeznaczenia:
1) dla terenów oznaczonych symbolem „MN”, „MN,RM”, „MN,U” - 20% od wzrostu wartości;
2) dla terenów oznaczonych symbolem „U”, „Ro” - 25% od wzrostu wartości;
3) dla terenów oznaczonych symbolem „ZI,U”, „P,U”, „UC” - 30% od wzrostu wartości;
4) dla pozostałych wydzielonych terenów - 5% od wzrostu wartości.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)