mpzpUchwała nr XV/171/2011 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów Dąbrowy Narodowej w Jaworznie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-01-20

Zobacz treść planu (PDF).

zal_1.PNG
zal_1A.PNG
zal_1B.PNG
zal_1C.PNG