mpzpUchwała nr XXII/289/2012 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łubowiec” w Jaworznie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-18

Zobacz treść planu (PDF).