mpzpUchwała nr XXII/288/2012 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jan Kanty” w Jaworznie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-31

Zobacz treść planu (PDF).