Uchwała nr X/153/11 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czterech terenów położonych w dzielnicy Murcki w Katowicach w rejonie ulic: Kołodzieja (teren nr 1), Ćwiklińskiej (teren nr 2), Mastalerza (teren nr 3), Domeyki (teren nr 4).

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 18.08.2011r.

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę:
1) 30% (słownie: trzydziesto procentową) - dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi o symbolach: 1U-2U; 1U,P-4U,P; 1P,
2) 20% (słownie: dwudziesto procentową) - dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi o symbolach:
1MN-9MN; 1MW; 1MN,U-7MN,U; 1U,MM-2U,MM; 1MW,U; 1C,MM,
3) 10% (słownie: dziesięcio procentową) - dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi o symbolach: 1U,ZP; 1UZ,ZP; 1KS-2KS,
4) 5% (słownie: pięcio procentową) - dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi o symbolach: 1ZP-2ZP; 1ZD; 1ZL-3ZL; 2KDZ 2/2; 1KDZ 1/2, 3KDZ 1/2; 4 KDZ 1/2; 1KDL 1/2-4KDL 1/2; 1KDD 1/2-11KDD 1/2; 1KDW-2KDW;.KXp; Kp.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)