mpzpUchwała nr XII/168/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Brzezie, Markowice, Płonia, Śródmieście w Raciborzu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-02-07

Zobacz treść planu (PDF).

zalacznik1.1.jpg
zalacznik1.2.jpg
zalacznik1.3.jpg
zalacznik1.4.jpg
zalacznik1.5.jpg
zalacznik1.6.jpg
zalacznik1.7.jpg
zalacznik1.8.jpg
zalacznik2.pdf
zalacznik3.pdf