mpzpUchwała nr 968/LII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-02-09

Renta planistyczna:

Ustalenia dotyczące stawek procentowych, stanowiących podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) dla terenu oznaczonego: MM6 ustala się 10% stawkę służącą naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości;

2) dla terenu oznaczonego: US3 ustala się 0% stawkę służącą naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf

Załącznik3

 

Załączniki
Download this file (Zalacznik3.pdf)Zalacznik3.pdf[ ]35 kB