mpzpUchwała nr 1095/LXI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 13 maja 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-07-22

Renta planistyczna:

Dla przedmiotowych terenów ustala się stawkę opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ustawy, w wysokości 10 (słownie: dziesięć procent).

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik2.rtf

Załącznik1A.pdf

Załącznik1B.pdf

 

 

Załączniki
Download this file (1095 zal 1A.pdf)1095 zal 1A.pdf[ ]76 kB
Download this file (1095 zal 1B.pdf)1095 zal 1B.pdf[ ]74 kB