mpzpUchwała nr 1099/LXI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 13 maja 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-07-22

Renta planistyczna:

Dla terenów w jednostkach planu oznaczonych symbolami MN34 ustala się stawkę opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ustawy, w wysokości 5 (słownie: pięć procent).

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik2.rtf

Załącznik1A

Załącznik1B

 

Załączniki
Download this file (1099 zal 1A.pdf)1099 zal 1A.pdf[ ]76 kB
Download this file (1099 zal 1B.pdf)1099 zal 1B.pdf[ ]96 kB