mpzpUchwała nr 1097/LXI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 13 maja 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-07-22

Renta planistyczna:

Dla terenu UK6 ustala się stawkę opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ustawy, w wysokości 30% (słownie: trzydzieści procent).

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik2.rtf

Załącznik1

 

Załączniki
Download this file (1097 zal 1.pdf)1097 zal 1.pdf[ ]74 kB