mpzpUchwała nr PR.0007.11.2011 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ul. Klary.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-03-16

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik1.jpg
Załącznik2.JPG