mpzpUchwała nr XXXV/195/2013 Rady Gminy Łoniów z dnia 11 września 2013r. w sprawiefragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Jasienica i Świniary gmina Łoniów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-15

Zobacz treść planu (PDF).