Powiat Elbląg

mpzpUchwała nr XXVII/766/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu między rzeką Elbląg a terenem bocznicy kolejowej w Elblągu – zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Elbląg-Zdrój w Elblągu


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-17

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XXVII/764/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu skrzyżowania ulic Mazurskiej i Odrodzenia w Elblągu


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-17

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XXVII/765/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy na narożniku ulic Szarych Szeregów i Alei Odrodzenia – zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Modrzewiny - Południowy-Zachód w Elblągu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-13

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XXXI/244/2013 Rady Gminy Elbląg z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu obrębu geodezyjnego Kazimierzowo gm. Elbląg.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-11

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXVI/714/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Królewieckiej, między ulicami Marymoncką, Fromborską a osiedlem Dąbrowa w Elblągu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-27

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpWyrok nr II SA/Ol 539/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 10 września 2013r. w sprawie ze skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na uchwałę Rady Miasta Ełku z dnia 26 marca 2013 r., nr XXX.280.2013 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-25

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXIX/228/2013 Rady Gminy Elbląg z dnia 19 września 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu obrębu geodezyjnego Czechowo.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-14

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXII/582/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 11 marca 2013r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Elbląg-Zdrój w Elblągu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-18

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XXI/561/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu skrzyżowania ulicy Pułkownika Stanisława Dąbka i ulicy Ogólnej w Elblągu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-05

Zobacz treść planu (PDF).