Powiat ełcki

mpzpUchwała nr XLIV.426.2014 Rady Miasta Ełku z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanej „Ełk – Kajki IV”


Data uchwalenia: 2014-06-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-24

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLIV.423.2014 Rady Miasta Ełku z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zwanego „Ełk - Piękna, Koszykowa”


Data uchwalenia: 2014-06-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-24

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXIX.269.2013 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Czerwonka, gmina Stare Juchy.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-31

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.doc

mpzpUchwała nr LVII/446/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 18 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Płociczno, gmina Ełk, obejmującego działkę o nr ewid. 36


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-02

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXV.335.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania rzestrzennego terenu osiedla „Kajki” w Ełku zwanej „Ełk - Kajki III”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-12

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.JPG

Zalacznik3.doc

mpzpUchwała nr LVII/444/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 18 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Bartosze (dz. nr ewid. 20/9, 20/12, 20/14), gmina Ełk


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-07

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXVI.241.2013 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Szczecinowo, gmina Stare Juchy, zwanego "Szczecinowo - 3"


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-15

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.JPG
Zalacznik2.doc

mpzpUchwała nr LVI/433/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położonego w obrębie Szeligi-Buczki, gmina Ełk


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-09

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.453.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 4 października 2013r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr LVI/431/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie 55- Woszczele


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-09

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LVI/431/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie 55-Woszczele


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-09

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.452.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 4 października 2013r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr LVI/429/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 86 w obrębie 0029 Mrozy Wielkie gm. Ełk.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-09

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LVI/429/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 86 w obrębie 0029 Mrozy Wielkie gm. Ełk


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-09

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.451.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 4 października 2013r. stwierdzające nieważność w części uchwały nr LVI/427/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie 0031 Nowa Wieś Ełcka obejmującego działkę nr 260/11


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-09

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LVI/427/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie 0031 Nowa Wieś Ełcka obejmującego działkę nr 260/11


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-09

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.450.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 4 października 2013r. stwierdzające nieważność w części uchwały nr LVI/425/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie 0009 Chrzanowo, gmina Ełk, obejmującego działki o nr ewidencyjnych 105/7 i 105/9.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-09

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LVI/425/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie 0009 Chrzanowo, gmina Ełk, obejmującego działki o nr ewidencyjnych 105/7 i 105/9


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-09

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik5.pdf

mpzpUchwała nr LIII/410/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część obrębu Nowa Wieś Ełcka i obrębu Maleczewo pod lokalizację Stacji Elektroenergetycznej 400/110 kV "Ełk Bis" oraz napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-18

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXVIII/232/2013 Rady Gminy Prostki z dnia 21 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – Łomża na terenie gminy Prostki


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-09

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LI/398/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 24 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV Ełk – granica RP w gminie Ełk


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-02

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.1.pdf
Zalacznik1.2.pdf
Zalacznik1.3.pdf
Zalacznik1.4.pdf
Zalacznik1.5.pdf
Zalacznik1.6.pdf
Zalacznik1.7.pdf
Zalacznik1.8.pdf
Zalacznik1.9.pdf
Zalacznik1.10.pdf
Zalacznik1.11.pdf
Zalacznik1.12.pdf

mpzpUchwała nr XLIX/385/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – Łomża na terenie gminy Ełk


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-06

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik1A.pdf