Powiat lidzbarski

mpzpUchwała nr XXXIV/264/13 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu geodezyjnego Krzykały, gmina Orneta.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-09

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.350.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 maja 2013r. stwierdzająca nieważność w części uchwały Nr XXVII/232/2013 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Wielochowo, działka nr 54/13, gmina Lidzbark Warmiński


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-06

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXX/229/13 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 80/9 i 80/10 w obrębie geodezyjnym Opin, gmina Orneta.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-25

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc