powiat mrągowski

mpzpUchwała nr XXIX/293/13 Rady Gminy Mrągowo z dnia 5 września 2013r. w sprawie: uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu zabudowy mieszkalno - rekreacyjnej w miejscowości Czerwonki, obręb Muntowo, gmina Mrągowo


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-18

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.429.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 9 sierpnia 2013r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XXXV/8/2013 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa - terenów usług turystycznych


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-19

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXV/8/2013 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 9 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa – terenów usług turystycznych


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-19

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.428.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 9 sierpnia 2013r. stwierdzajace nieważność w części uchwały Nr XXXV/2/2013 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 9 lipca 2013 r., w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa - terenów mieszkalno-usługowych


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-19

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXV/2/2013 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 9 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa – terenów mieszkaniowo-usługowych


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-19

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXI/250/2013 Rady Gminy Sorkwity z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Jełmuń, gmina Sorkwity.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-25

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.doc

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.378.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 24 czerwca 2013r. stwierdzające nieważność w części uchwały nr XXXIII/6/2013 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa - terenów mieszkaniowo-usługowych, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Mrągowie Nr XXXVIII/7/2009 z dnia 24 września 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego nr 159, poz.2255 z dnia 26 października 2009 r.)


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-11

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXIII/6/2013 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 22 maja 2013r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa – terenów mieszkaniowo – usługowych, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Mrągowie Nr XXXVIII/7/2009, z dnia 24 września 2009r.(Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 159,poz. 2255, z dnia 26 października 2009r.) dla terenu położonego przy ulicy Brzozowej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-11

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXIII/5/2013 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 22 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa – terenów mieszkaniowo – usługowych i przemysłowo składowych


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-06

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik4.pdf
Zalacznik1 i 2.pdf

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.342.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 10 maja 2013r. stwierdzające nieważność w całości uchwały nr XXV/251/2013 Rady Gminy Mrągowo z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalno-rekreacyjnej w miejscowości Czerwonki, obręb Muntowo, gmina Mrągowo.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-28

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131-307.13 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 26 kwietnia 2013r. stwierdzające nieważność w całości uchwały Nr XXVIII/227/2013 Rady Gminy Sorkwity z dnia 1 marca 2013 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Jełmuń, gmina Sorkwity”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-26

Zobacz treść planu (PDF).

 

Uchwała nr VIII/75/11 Rady Gminy Mrągowo z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Muntowo.

Uchwała nr VIII/76/11 Rady Gminy Mrągowo z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kosewo w obrębie Kosewo Gmina Mrągowo.