Powiat olecki

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.164.2014 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 31 lipca 2014r. stwierdzające nieważność w części uchwały nr ORN.0007.49.2014 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie północnym Olecka w obrębie ewidencyjnym Olecko 2


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-31

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr ORN.0007.49.2014 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie północnym Olecka w obrębie ewidencyjnym Olecko 2


Data uchwalenia: 2014-07-17
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-31

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXVIII/198/2013 Rady Gminy Wieliczki z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV  Ełk – granica RP na terenie gminy Wieliczki


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-10

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr ORN.0007.23.2013 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 24 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – granica RP na terenie gminy Olecko.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-02

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1 Arkusz 1.jpg
Zalacznik1 Arkusz 2.jpg
Zalacznik1 Arkusz 3.jpg
Zalacznik1 Arkusz 4.pdf
Zalacznik1 Arkusz 5.pdf
Zalacznik1 Arkusz 6.jpg
Zalacznik1 Arkusz 7.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf