Powiat olsztyński

mpzpUchwała nr XLV/463/2014 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gietrzwałd w części obrębu geodezyjnego Gietrzwałd


Data uchwalenia: 2014-06-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-21

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXII-366/2014 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 27 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu


Data uchwalenia: 2014-03-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-16

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLI/290/14 Rady Gminy Dywity z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego w obrębie geodezyjnym Różnowo, gmina Dywity


Data uchwalenia: 2014-04-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-08

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXIX/263/14 Rady Gminy Dywity z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w obrębie Dywity, gmina Dywity.


Data uchwalenia: 2014-02-19
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-24

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-4131.50.2014 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 19 lutego 2014r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XXXII/258/2013 Rady Gminy Stawiguda z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Tomaszkowo, gmina Stawiguda


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-21

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXII/258/2013 Rady Gminy Stawiguda z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Tomaszkowo, gmina Stawiguda


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-21

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXIX-341/2013 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek terenów położonych przy ulicach: Słonecznej, Wrzosowej i Dębowej


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-18

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.35.2014 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 5 lutego 2014r. stwierdzające nieważność w całości uchwały Nr XXXIX/397/13 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 30 grudnia 2013 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gietrzwałd w części obrębu geodezyjnego Gietrzwałd”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-12

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.23.2014 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 31 stycznia 2014r. stwierdzające nieważność w części nr LI/353/2013 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobre Miasto przy ulicy Olsztyńskiej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-06

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LI/353/2013 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobre Miasto przy ulicy Olsztyńskiej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-06

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.5.2014 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 13 stycznia 2014r. stwierdzające nieważność w całości uchwały nr XLIX/343/13 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Dobre Miasto w rejonie ulicy Łużyckiej i rzeki Łyny.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-21

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.4.2014 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 13 stycznia 2014r. stwierdzające nieważność w części uchwały nr XLIX/342/13 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Dobre Miasto w rejonie wsi Barcikowo-Kolonia.”


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-21

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLIX/342/2013 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Dobre Miasto w rejonie wsi Barcikowo-Kolonia.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-21

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1_6.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik1_1.pdf
Zalacznik1_3.pdf
Zalacznik1_2.pdf
Zalacznik1_4.pdf
Zalacznik1_5.pdf

mpzpUchwała nr XXVIII/204/13 Rady Gminy Purda z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Purda dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Szczęsne


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-22

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXVIII-324/2013 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek – dla terenu położonego przy ul. Składowej


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-31

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.487.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 10 grudnia 2013r. stwierdzające nieważność w części uchwały nr XXXVII/376/2013 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 30 pździernika 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Łupstych, gmina Gietrzwałd


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-27

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVII/376/2013 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Łupstych, gmina Gietrzwałd.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-27

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXI/246/2013 Rady Gminy Stawiguda z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Bartąg, gmina Stawiguda


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-20

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.493.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2013r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XXVI-301/2013 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 10 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu położonego w obrębie geodezyjnym Sudwa „Obszar A” w gminie Olsztynek


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-20

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXVI-301/2013 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 10 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu położonego w obrębie geodezyjnym Sudwa ,,Obszar A'' w gminie Olsztynek


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-20

Zobacz treść planu (PDF).