Powiat gnieźnieński

mpzpUchwała nr XXXVI/283/14 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Sroczynie, działki nr ewid. 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8


Data uchwalenia: 2014-06-17
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-07

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr LX/488/2014 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i letniskowej obejmującej działki nr geod. 427, 430, 432 oraz część dziełek nr geod. 394/1, 431/1, 428, 447/1 we wsi Wymysłowo, gmina Trzemeszno.


Data uchwalenia: 2014-04-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-08

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XXVIII/245/14 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 24 marca 2014r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Dębnica, gm. Kłecko – działki oznaczone nr ewidencyjnym 125/16, 126/6 i 126/8


Data uchwalenia: 2014-03-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-28

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XXVIII/244/14 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 24 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewid. Dziećmiarki, w gminie Kłecko


Data uchwalenia: 2014-03-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-28

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpWyrok nr IV SA/Po 1149/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie : miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów użytków rolnych, terenów osadniczych, terenów turystycznych, terenów lasów, zalesień i korytarzy ekologicznych oraz teren dróg we Wsi Żelazkowo działka nr ewid. 1,2,3


Data uchwalenia: 2014-02-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-22

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I-4131.1.114.2014.17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2014r. orzekające nieważność uchwały Nr XLVIII/254/14 Rady Gminy Żelazków z dnia 31 stycznia 2014r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Wojciechówka Gmina Żelazków, obejmującego działkę o nr ewid.55/5 .


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-16

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LVII/463/2014 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy letniskowej obejmującej działki nr geod. 6, 7, 46, 48, 52, 53 we wsi Ławki, gmina Trzemeszno


Data uchwalenia: 2014-02-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-03

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XLIX/340/2013 Rady Gminy Gniezno z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi Wełnica – dla działek o nr 303/7, 303/9 oraz części działek o nr 303/5 i 303/1.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-17

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLIX/339/2013 Rady Gminy Gniezno z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o nr ewid. 13 oraz części działki o nr ewid. 14/2, obręb Braciszewo, gmina Gniezno.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-17

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr LV/442/2013 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług z zakresu kultury, kultury fizycznej i rekreacji obejmujący działkę nr geod. 59/1 we wsi Ochodza, gm. Trzemeszno


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-13

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik1.jpg

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.38.2013.11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2014r. orzekające nieważność uchwały Nr LV/443/2013 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzemeszna zatwierdzonego Uchwałą nr LXIV/357/2006 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26.10.2006 r., dla terenu określonego na załączniku graficznym, stanowiącego działki: a) obręb 2 – dz. nr geod. 30, część 18, 29/3, 22, 23, 25, 26, 52, 51, 53 b) obręb 4 – dz. nr geod. 19, 29/3, 29/2, 29/1, 49, 72, 50, 51, 52, 19, część 73, część 80, część 81, część 82, część 83, część 84, część 85, część 86, część 87, część 88, część 89, część 92, 93, część 98, 99, 183, 173/5, 173/3, 173/1, część 171, 125, część 117


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-10

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.39.2014.11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2014r. orzekające nieważność § 8 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej w Trzemesznie Nr LV/441/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy rekreacyjnej, obejmującego działkę nr geod. 151/8 we wsi Ostrowite gm. Trzemeszno


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-10

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LV/441/2013 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy rekreacyjnej, obejmującego działkę nr geod. 151/8 we wsi Ostrowite gm. Trzemeszno


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-10

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik1.jpg

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I.4131.1.9.2014.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 stycznia 2014r. orzekające nieważność Uchwały nr XXVII/226/13 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewid. Dziećmiarki w gminie Kłecko


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-17

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I.4131.1.11.2014.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 stycznia 2014r. orzekające nieważność Uchwały nr XXVII/225/13 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Dębnica gm. Kłecko – działki oznaczone nr ewidencyjnym 125/16, 126/6 i 126/8


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-17

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXVII/224/13 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr ewid. 556/1 i 556/2 położonych w Kłecku


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-16

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XLV/312/2013 Rady Gminy Gniezno z dnia 20 września 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej we wsi Zdziechowa – część działki nr 206/5


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-12

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLV/310/2013 Rady Gminy Gniezno z dnia 20 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi Wierzbiczany dz. nr 152 i 154.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-12

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLV/309/2013 Rady Gminy Gniezno z dnia 20 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 205 i 206 w miejscowości Szczytniki Duchowne, gmina Gniezno.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-12

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLV/311/2013 Rady Gminy Gniezno z dnia 20 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Wierzbiczany działka nr 27/1.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-06

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf