mpzpUchwała nr XXIII/166/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 października 2012r. w sprawie : uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującej działki nr 70/1, 70/2 w obrębie Markowice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-16

Zobacz treść planu (PDF).


akt.xml
Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf