Powiat choszczeński

mpzpUchwała Nr XXXVII/206/13 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pn. „Niebieski korytarz ekologiczny koryta rzeki Iny i jej dopływów - VII”.


Data uchwalenia: 2013-11-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-08

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała Nr XIII.88.2012 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 25 października 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pionierów- Jez. Krzywe" w Gminie Pełczyce.


Data uchwalenia: 2012-10-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-13

Zobacz treść planu (PDF)